4 listopada

Tego dnia, w 1908 roku, urodził się Józef Rotblat, polski fizyk żydowskiego pochodzenia. Zajmował się medycyną jądrową, w tym wpływem promieniowania jonizującego na powstawanie nowotworów. W czasie II WŚ pracował u Jamesa Chadwicka (tego od odkrycia neutronu). Brał też udział w projekcie Manhattan, z którego wycofał się w 1944 roku. Po wojnie natomiast stał się gorącym przeciwnikiem militarnego wykorzystania energii atomowej, nawet jako „straszaka" na inne mocarstwa. Był współzałożycielem ruchu pacyfistycznego „Pugwash" dążącego do likwidacji broni jądrowej. Podejmował też próby jednoczenia naukowców po obu stronach żelaznej kurtyny. W 1995 roku, dzieląc się po połowie z ruchem Pugwash, otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, za „wysiłki na rzecz umniejszenia roli odgrywanej przez broń jądrową w polityce międzynarodowej i, w dłuższej perspektywie, do wyeliminowania takiej broni". Ponieważ w 1946 roku przyjął brytyjskie obywatelstwo, nagroda ta jest zaliczona na poczet Brytyjczyków, aczkolwiek Rotblat do końca życia używał języka polskiego i jak sam się określał – jest Polakiem z brytyjskim paszportem.

scroll to top