17 stycznia

Tego dnia, w 1889 roku, urodził się Ralph Fowler, brytyjski fizyk i astronom. Zajmował się głównie mechaniką statystyczną, termodynamiką i ewolucją gwiazd. Rozwinął spektroskopię astronomiczną, czego przykładem jest teoria linii widmowych Fowlera-Milne’a. Opracował również zagadnienia mechaniki statystycznej dla białych karłów, gdzie zaproponował, że te obiekty mogą składać się z bardzo gęstego, zdegenerowanego gazu.
To właśnie on nakierował Paula Diraca na zainteresowanie się mechaniką kwantową. Wyszkolił 3 noblistów (Paul Dirac, Subrahmanyan Chandrasekhar i Nevill Mott) – wszyscy byli jego doktorantami 😉

scroll to top