14 lipca

Tego dnia, w 1793 roku, urodził się George Green, angielski fizyk i matematyk, samouk. Rozwijał fizykę matematyczną, zagadnienia związane ze sprężystością, a przede wszystkim teorię elektromagnetyzmu, dając solidne matematyczne podstawy pod analizę tej gałęzi fizyki. Odkryta przez niego zależność w całkowaniu nosi nazwę twierdzenia Greena. Możemy go też spotkać w funkcji Greena, służącej do wyznaczania warunków brzegowych i początkowych dla równań różniczkowych.

scroll to top