24 października

Tego dnia, w 1804 roku, urodził się Wilhelm Weber, niemiecki fizyk. Zajmował się badaniem elektryczności i magnetyzmu. Chociaż zaczynał od akustyki i opublikowania wraz z bratem-fizjologiem publikacji „Nauka o falach oparta na doświadczeniach", która przyniosła im rozgłos. Współpracował z Carlem Gaussem, z którym wspólnie skonstruował bardzo czuły magnetometr do pomiarów ziemskiego magnetyzmu oraz pierwszy telegraf, który połączył obserwatorium z instytutem fizyki w Getyndze. Przy opracowywaniu zagadnień z elektrodynamiki, wyprowadzając wzór na całkowitą siłę między dwoma ładunkami użył po raz pierwszy stałej „c", która miała wymiar prędkości. Wraz z Rudolfem Kohlrauschem wyznaczyli wielkość tej stałej na 3,107 * 10^8 m/s. Jednak nie do końca powiązali tego faktu z prędkością światła i elektromagnetyczną naturą tego zjawiska (chociaż wiedzieli, że te wartości są bardzo zbliżone). Na szczęście badania te naprowadziły Maxwella na poprawną interpretację.
Weber brał także udział w pracach komitetu nad układem jednostek elektrycznych – to właśnie wtedy zdefiniowano ampery, omy, farady itd.
Po jego śmierci, dla upamiętnienia jego zasług nazwano jednostkę strumienia magnetycznego jego nazwiskiem – 1 Wb.

scroll to top