23 lipca

Tego dnia, w 1886 roku urodził się Walter Schottky, niemiecki fizyk. Chociaż doktorat robił z STW*, to najwięcej zawojował w fizyce półprzewodników i zastosowaniu jej w elektronice. Jako pierwszy zwrócił uwagę na istnienie dziur w paśmie walencyjnym, zaproponował dyfuzyjną teorię przepływu prądu przez złącze metal-półprzewodnik. Udoskonalał też lampy elektronowe i badał szumy termiczne, był współwynalazcą mikrofonu wstęgowego. W elektronice możemy znaleźć go w 3 hasłach: dioda, bariera i efekt Schottky’ego.

*Swój doktorat Schottky obronił w 1912 roku, a sama szczególna teoria względności została ogłoszona zaledwie w 1905. No ale tak to jest, gdy promotorem jest Max Planck 

scroll to top