23 czerwca

Tego dnia, w 1912 roku, urodził się Alan Turing, brytyjski matematyk i jeden z pionierów informatyki. Przed II WŚ opisał maszynę matematyczną zdolną do wykonywania jednego działania (maszyna Turinga). Później pomysł ten rozwinął do uniwersalnej maszyny Turinga, która byłaby w stanie obliczyć dowolne działanie. Podczas wojny znacznie rozwijał kryptologię. Opierając się na informacjach dostarczonych przez polskich matematyków (Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego) zbudował zaawansowane maszyny do łamania kodu Enigmy, tzw. bomby Turinga. Po wojnie zajmował się rozwijaniem koncepcji związanych z informatyką dając teoretyczne podwaliny pod tę dziedzinę. Pisał pierwsze programy komputerowe (nawet gdy jeszcze komputery te technicznie nie istniały), opracował test Turinga służący do badania sztucznej inteligencji. Miał także wkład w biologię matematyczną, gdzie badał proces morfogenezy. Spotkamy go także w tzw. dowodzie Turinga, dotyczącym nierozstrzygalności problemów na drodze algorytmów.

scroll to top