2 stycznia

Tego dnia, w 1822 roku, urodził się Rudolf Clausius, niemiecki fizyk. Jeden z pionierów termodynamiki. Sformułował II zasadę termodynamiki oraz wprowadził pojęcie entropii. Wraz Jamesem Clerkiem Maxwellem pracował nad kinetyczną teorią gazów. W fizyce możemy go spotkać przy równaniu Clausiusa-Clapeyrona opisującego relację między ciśnieniem i temperaturą wzdłuż krzywej fazowej dla przemiany układu jednoskładnikowego, a także przy równaniu Clausiusa-Mossottiego, które wiąże stałą dielektryczną z polaryzowalnością (to równanie jest równoznaczne z wzorem Lorentza-Lorenza).

scroll to top