16 lutego

Tego dnia, w 1698 roku, urodził się Pierre Bouguer, francuski matematyk, fizyk i geodeta. Brał udział w wyprawie mającej na celu zmierzenie stopnia szerokości geograficznej na równiku w metrycznych jednostkach odległości (analogiczna ekspedycja była prowadzona w Laponii). Badania te wykazały spłaszczenie Ziemi (nie płaskość!). Bouguer jako pierwszy prowadził pomiary fotometryczne, wykazując, że światło słoneczne jest ponad 300 razy intensywniejsze niż światło docierające z Księżyca. Spektroskopiści znają go zapewne z prawa pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego, przechodzącego przez absorbujący ośrodek, czyli prawo Lamberta-Beera. Niestety, rzadko kiedy można znaleźć dopisane jego nazwisko do tej zależności, a historycznie był pierwszy, który je sformułował.

scroll to top