22 lutego

Tego dnia, w 1857 roku, urodził się Heinrich Hertz, niemiecki fizyk. Jako pierwszy zademonstrował wytwarzanie i detekcję fal elektromagnetycznych (oscylator Hertza). Zauważył, również że światło widzialne i fale elektromagnetyczne są tożsame, potwierdzając teorię Jamesa Clerka Maxwella unifikującą elektryczność z magnetyzmem. Hertz ma również swój wkład w badaniu efektu fotoelektrycznego – zauważył, że oświetlając promieniowaniem ultrafioletowym naładowaną elektrycznie powierzchnię, ta szybciej traci swój ładunek. W mechanice teoretycznej można go również spotkać w zasadzie najmniejszej krzywizny Hertza.
Na jego cześć nazwano jednostkę częstotliwości.

scroll to top