13 sierpnia

Tego dnia, w 1814 roku, urodził się Anders Jonas Ångström, szwedzki fizyk i astronom. Stworzył podwaliny pod spektroskopię. W 1862 roku wykazał że Słońce zawiera wodór, a 5 lat później opublikował pierwszą mapę widma słonecznego. Zajmował się także pomiarami magnetyzmu, przewodnictwa cieplnego i analizą widmową.
Od jego nazwiska pochodzi jednostka długości 1Å=10-10 m

Również tego dnia, ale w 1819 roku, urodził się George Gabriel Stokes, irlandzki fizyk i matematyk. Zajmował się fizyką matematyczną, dynamiką płynów i optyką. Jego wkład w te dziedziny był na tyle znaczący, że spotkamy go np. w „równaniu Naviera-Stokesa", dotyczącym wpływu sił na ruch płynu newtonowskiego, a także w „twierdzeniu Stokesa" określającym w skrócie czemu jest równa cyrkulacja pola wektorowego wzdłuż krzywej zamkniętej. Jest też „prawo Stokesa", dzięki któremu można wyznaczyć siłę oporu dla poruszającej się kuli w płynie. W 1852 roku wydał pracę w której użył po raz pierwszy terminu fluorescencja. W spektroskopii od jego nazwiska zostało nazwane przesunięcie pasma absorpcji względem pasma emisji.

scroll to top