2 grudnia

Tego dnia, w 1881 roku, urodził się Heinrich Barkhausen, niemiecki fizyk i elektrotechnik. Zajmował się magnetyzmem i radiotechniką. Wraz z Karolem Kurzem opracował w 1920 roku oscylator (nazywany od ich nazwisk) dla ultrawysokich częstotliwości, czyli taki poprzednik lampy mikrofalowej. Jednak jego najważniejsze odkrycie to zaobserwowanie zjawiska, w którym to namagnesowanie ferromagnetyka pod wpływem zmiennego, zewnętrznego pola magnetycznego zachodzi w sposób skokowy, a nie ciągły. Zjawisko to, nazywane też efektem Barkhausena, dowiodło domenowy mechanizm magnetyzacji.

scroll to top