1 września

Tego dnia, w 1877 roku, urodził się Francis William Aston. Brytyjski fizyk i chemik. Współtwórca spektrometrii mas. Prowadził badania nad izotopami, co zaowocowało odkryciem wraz z J. J. Thompsonem (to ten co odkrył elektron i zbudował pierwszy spektrometr masowy) dwóch stabilnych izotopów neonu (Ne-20 i Ne-22). Żeby było tego mało, Aston, na udoskonalonym przez siebie spektrometrze zidentyfikował większość ze znanych dzisiaj izotopów trwałych ( 213 z 276). Za swoje badania otrzymał w 1922 roku Nagrodę Nobla z chemii „za odkrycie izotopów wielu pierwiastków niepromieniotwórczych".

Również tego dnia, ale w 1936 roku, urodził się Walerij Legasow, radziecki chemik. Zajmował się gazami szlachetnymi oraz metodami jądrowymi i plazmowymi służącymi do badania właściwości związków chemicznych w wysokich stanach utlenienia. Brał udział, jako ekspert naukowy, w komisji śledczej dotyczącej awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Jako jeden z pierwszych przybyłych w to miejsce naukowców zdawał sobie sprawę z rozmiarów katastrofy, przez co podjął szereg trafnych (jak na ówczesne możliwości) decyzji, które ograniczały jej skutki.

1 września 1961 roku, na świat przyszedł Krzysztof Antoni Meissner, polski fizyk teoretyk specjalizujący się w fizyce cząstek elementarnych. Wprowadzając dodatkową symetrię, wraz z Hermannem Nicolai opisał model uogólniający Model Standardowy, do którego zostały włączone oddziaływania grawitacyjne. Współpracując z Rogerem Penrosem bada promieniowanie tła pod kątem efektów wynikających z modelu cyklicznej kosmologii konforemnej. Jest także świetnym popularyzatorem nauki, o czym możecie się przekonać szukając jego wykładów na YouTube. Jest też autorem świetnej książki „Klasyczna teoria pola".

scroll to top