9 stycznia

Tego dnia, w 1868 roku, urodził się Søren Sørensen, duński fizykochemik. Prowadził badania w laboratorium Carlsberga (tak, tego od browaru) nad białkami i stężeniem jonów w ich obrębie. Efektem tego było wprowadzenie w 1909 roku skali pH. Tutaj warto dodać, że początkowo chodziło o logarytm stężenia jonów wodorowych (co jest dla uproszczenia powielane do dziś). W rzeczywistości jednak chodzi o stężenie jonów hydroniowych, gdyż jak się okazało te są w stanie „przetrwać" w roztworach 😉

scroll to top