13 maja

Tego dnia, w 1888 roku, urodziła się Inge Lehmann, duńska geofizyczka. Prowadziła badania w zakresie fal sejsmicznych, co doprowadziło do znacznego poszerzenia naszej wiedzy na temat wewnętrznej struktury Ziemi. Właściwie to odkryła jądro naszej planety. Na postawie badań rozchodzenia się fal sejsmicznych wykazała, że istnieje wewnętrzne, stałe jądro oraz zewnętrzne płynne. Obszar pośredni pomiędzy nimi został nazwany nieciągłością Lehmann.

scroll to top