10 maja

Tego dnia, w 1788 roku, urodził się Augustin Jean Fresnel, francuski fizyk. Zajmował się optyką, do której wniósł znaczący wkład. Wyjaśnił zjawisko dwójłomności kryształów, odkrył zjawisko polaryzacji kołowej. Badał też aberracje związane z obserwacjami astronomicznymi. Możemy go spotkać w równaniu Fresnela opisującego odbicie i transmisje światła, prawach Fresnela-Arago dotyczących warunków interferencji przy nakładaniu się spolaryzowanych fal, a także w strefie, płytce strefowej i soczewce Fresnela. Chociaż co do soczewki, to sam Fresnel uznał pierwszeństwo Georgesa Buffonowa nad jej skonstruowaniem.

Istnieje także pozaukładowa jednostka częstotliwości 1 fresnel = 1 THz

Również tego dnia, w 1900 roku, urodziła się Cecilia Payne-Gaposchkin, amerykańska astronomka brytyjskiego pochodzenia. Jako jedna z pierwszych zastosowała prawa znane z fizyki atomowej do wyjaśnienia obserwacji astronomicznych. Wykazała, że gwiazdy składają się głównie z wodoru i helu, a zmiany natężenia linii absorpcyjnych wynikają z różnych temperatur, a nie innego składu chemicznego. Jej doktorat nazywany jest „najbardziej błyskotliwą publikacją napisaną przez astronoma".

Także tego dnia, ale w 1901 roku, urodził się John Desmond Bernal, irlandzki fizyk. Zajmował się krystalografią rentgenowską. Opracowane przez niego metody wykorzystano do określenia struktury atomowej związków stałych, sam zresztą ustalił strukturę grafitu. Zajmował się także mikrobiologią, sporządzając jedne z pierwszych zdjęć dyfrakcji rentgenowskiej białek. Jest autorem koncepcji kolonii kosmicznej nazywaną sferą Bernala, której modyfikacje często możemy spotkać w filmach sci-fi 😉

scroll to top