„Historia fizyki w Polsce” – Patronat OgarniamFizyke.pl

historia-fizyki-w-polsce.jpg

Z niekrytą satysfakcją chcielibyśmy ogłosić, że mamy zaszczyt patronować niezwykle cenną książkę, wybitnego autora — Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, traktującą o historii fizyki w naszym rodzimym kraju.

„Historia fizyki w Polsce” to kompleksowy opis rozwoju polskiej fizyki na przestrzeni dziejów. Autor – Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, w swojej książce prezentuje rozwój polskich badań w dziedzinie fizyki na tle historii fizyki pozostałych krajów.

„Historia fizyki w Polsce” zawiera liczne biogramy polskich fizyków, wzbogacone o nieznane fakty z życia polskich naukowców, w tym życiorys Mikołaja Kopernika, życiorys Marii Skłodowskiej-Curie czy Mariana Smoluchowskiego.

„Historia fizyki w Polsce” składa się z 4 części, z których pierwsza obejmuje okres do utraty niepodległości w roku 1795. Część druga opisuje rozwój fizyki na ziemiach polskich w okresie zaborów. Część trzecia dotyczy fizyki w Polsce w okresie międzywojennym. Część czwarta to historia fizyki w Polsce po 1945 roku.

Dzięki książce „Historia fizyki w Polsce”:

    • poznasz mało znane fakty z życia polskich fizyków, mających wpływ na rozwój rodzimej, jak i światowej nauki;
    • uświadomisz sobie, z jakimi trudnościami i ograniczeniami technologicznymi oraz geopolitycznymi musieli zmagać się polscy fizycy;
    • dowiesz się, jak polska nauka wyglądała na tle rozwiązań światowych oraz jaki był wkład polskich fizyków w rozwój nauki i kultury światowej.

Link do księgarni:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Historia-fizyki-w-Polsce,846017592,p.html

scroll to top