9 września

Tego dnia, w 1737 roku, urodził się Luigi Galvani, włoski fizyk i fizjolog. Jako pierwszy odkrył i opisał zjawiska elektryczne zachodzące w tkankach zwierzęcych, przez co zapoczątkował badania nad dziedziną wiedzy nazywaną obecnie elektrochemią. Mimo, że jego wnioski z badań były często błędne, to doświadczenia jakie wykonał (m.in. pobudzanie żabich kończyn do ruchu) zainspirowały innych badaczy do dalszych badań, a polemika na temat natury tych zjawisk z Alessandro Voltą doprowadziły tego drugiego do skonstruowania pierwszej baterii (stos Volty), którą zalicza się nomen-omen do ogniw galwanicznych 😉

scroll to top