16 czerwca

Tego dnia, w 1888 roku, urodził się Aleksandr Friedman, rosyjski matematyk, fizyk, meteorolog i kosmolog. Początkowo zajmował się geofizyką i fizyką atmosfery, gdzie badał ruch turbulentny. Jednak największy wkład wniósł w kosmologię i teorię względności. Jako pierwszy opracował matematyczny model rozszerzającego się wszechświata zgodnego z ogólną teorią względności. Był także jednym z pierwszych zwolenników koncepcji Wielkiego Wybuchu. Jego nazwisko noszą podstawowe równania kosmologii relatywistycznej opisujące ewolucję wszechświata. Możemy też go spotkać w metryce Friedmana-Lemaître’a-Robertsona-Walkera, która służy do opisu jednorodnego, izotropowego wszechświata.

scroll to top