8 listopada

Tego dnia, w 1854 roku, urodził się Johannes Rydberg, szwedzki fizyk. Zajmował się fizyką atomową, a zwłaszcza badaniem emisji fotonów przy przejściach elektronowych. Podczas swoich spektroskopowych badań, w 1888 roku odkrył pewną zależność (wzór Rydberga), dzięki której można było wyznaczyć długości fal w seriach widmowych dla atomu wodoru.
Nazwisko Rydberga możemy także spotkać w nazwie stałej fizycznej, którą stosuje się np. we wzorach opisujących serie widmowe, a także w nazwie atomów rydbergowskich, czyli takich, w których elektrony zostały przeniesione do bardzo wysokich poziomów energetycznych, przez co taki atom przez pewien czas może mieć średnicę nawet rzędu mikrometra.

scroll to top