Przyjęte nazwy w regulaminie:

Organizator: serwis OgarniamFizyke.pl
Oficjalny fanpage: https://facebook.com/OgarniamFizyke
Wpis konkursowy: Wpis dodany przez administratora Oficjalnego fanpage, widoczny na stronach Portalu Facebook, który zawiera informację na temat nagród, czasu trwania, warunków uczestnictwa w konkursie oraz link do niniejszego Regulaminu.
Administratorem Oficjalnego fanpage jest Organizator.

Postanowienia ogólne:

Konkurs kierowany jest do użytkowników zarejestrowanych na Portalu Facebook, mających nie mniej niż 13 lat. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że taką zgodę posiadają lub ze względu na pełną zdolność do czynności prawnych nie potrzebują tego typu zezwolenia. Serwis OgarniamFizyke.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę odpowiedzi udzielonych przez uczestników w konkursie.

Informacje o konkursie

Nagrodami są przedmioty określone w treści Wpisu konkursowego, który zamieszczony jest na Oficjalnym fanpage przez Organizatora. Czas trawnia oraz warunki uczestnictwa w konkursie znajdują się również w tym samym Wpisie konkursowym, w którym podane są informacje dotyczące nagrody. Warunki uczestnictwa określają zadanie jakie wszyscy uczestnicy są zobowiązani wykonać, aby wziąc udział w konkursie. Pozostałe aktywności uczestników, które nie spełniają warunków uczestnictwa nie są rozpatrywane jako biorące udział w konkursie. Rezultat wykonanego zadania jest oceniany przez Organizatora, który przyznaje nagrody w ilości określonej w Wpisie konkursowym. Decyzja Organizatora w sprawie wyboru zwycięzców jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania uczestników w trakcie trwania konkursu.

Zwycięzca

Zwycięzcą konkursu jest osoba identyfikująca się poprzez nazwę konta na Portalu Facebook (w przypadku konkursu prowadzącego za pośrednictwem komentarzy w serwisie facebook.com) lub adresu mailowego (w przypadku konkursu wymagającego wysłania poczty elektronicznej), z którego brany był udział w konkursie i została o tym poinformowana przez Organizatora.

Zwycięzca, po ogłoszeniu wyniku przez Organizatora na Oficjalnym fanpage jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych skontaktować się z serwisem OgarniamFizyke.pl za pośrednictwem Portalu Facebook (funkcja prywatnej wiadomości) lub poczty elektronicznej używając tego samego konta, z którego korzystano biorąc udział w konkursie. W przypadku braku kontaktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od publikacji wyników konkursu lub w przypadku użycia innego konta (próba wyłudzenia), przyznana nagroda zostaje wycofywana całkowicie z konkursu.

Wysyłka

Nagrody wysyłane są do adresatów znajdujących się wyłącznie w Polsce listem ekonomicznym, priorytetowym, za pośrednictwem spółki Poczta Polska SA i od chwili nadania Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich dostarczenie oraz uszkodzenia z tego wynikające. W przypadku zwrotu przez Poczta Polska SA przesyłki z nagrodą spowodowanej brakiem odbioru lub nie prawidło podanym adresem zwycięzcy możliwa jest ponowna wysyłka po wcześniejszym opłaceniu kosztów przesyłki (wg cennika Poczta Polska SA). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator poinformuje zwycięzce tym samym kanałem komunikacji, jakim został dostarczony adres do wysyłki.

Podane przez zwycięzce dobrowolnie dane do wysyłki są wykorzystane jednorazowo w celu dostarczenia nagrody do zwycięzcy konkursu i nie są przechowywane i używane więcej w jakimkolwiek celu przez Organizatora.

Dodatkowe postanowienia

Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie przesłanych przez nich w ramach konkursu materiałów do wykorzystania ich w późniejszym czasie na stronach i miejscach w serwisach społecznościowych administrowanych przez Organizatora.

Uczestnik może wygrać jeden przedmiot przewidziany jako nagroda, niezależnie od ilości przesłanych materiałów.

Nagrody nie można wymienić na inny przedmiot, ani jej równoważność pieniężną. Dopuszczalna jest zmiana adresu wysyłki do innej osoby niż zwycięzca, w przypadku gdy sam zwycięzca jednoznacznie wyrazi zgodę i poda inny adres do wysyłki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie podane dane.

Konkursy prowadzone na fanpage serwisu OgarniamFizyke.pl nie są związane Portalem Facebook, przez co Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności w zakresie konkursów organizowanych przez serwis OgarniamFizyke.pl. Pytania, uwagi i reklamacje do 7 dni od zakończenia konkursu można kierować tylko i wyłącznie na adres mailowy: konkurs@ogarniamfizyke.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Akceptacja regulaminu

Udział w konkursach organizowanych przez serwis OgarniamFizyke jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.