Fizyka atomowa

Podstawy spektroskopii molekularnej - Zbigniew Kęcki
Podstawowy podręcznik do spektroskopii molekularnej. Napisany przystępnie, z dużym talentem dydaktycznym, stylem jasnym i żywym. Omawia ogólne podstawy spektroskopii, różne rodzaje molekularnych widm absorpcyjnych (MW, IR, UV-VIS) i rezonansowych (NMR, EPR), widma ramanowskie, spektroskopię fotoelektronów i elektronów Augera, spektrometrie mas oraz metody spektralne z transformacja Fouriera.
Z książki mogą korzystać studenci chemii, fizyki, biologii oraz pracownicy laboratoriów badawczych stosujący metody spektralne.