28 stycznia

01-28.jpg

Tego dnia, w 1903 roku, urodziła się Kathleen Lonsdale, brytyjska fizyczka. Zajmowała się krystalografią, prowadząc pionierskie badania w tej dziedzinie i rozwijając techniki dyfrakcyjne. Już w wieku 21 lat dołączyła do zespołu Williama Henry'ego Bragga (współtwórca analizy rentgenostrukturalnej i spektroskopii rentgenowskiej), u którego zresztą się doktoryzowała. Ustaliła strukturę benzenu wykazując, że jest to płaski pierścień, a kąty wewnętrzne pomiędzy węglami wynoszą 120°.
Jest pierwszą kobietą, która znalazła się w Royal Society (wraz z Marjory Stephenson – jednocześnie zostały przyjęte). Lonsdale również jako pierwsza kobieta została profesorem na University College London. Pełniła też funkcję przewodniczącej Międzynarodowego Związku Krystalografii (IUCr)27 stycznia

01-27.jpg

Tego dnia, w 1936 roku, urodził się Samuel Ting, amerykański fizyk chińskiego pochodzenia. Jego badania dotyczą głównie fizyki cząstek elementarnych. Wraz z zespołem w 1974 roku odkrył mezon nazywany J/ψ lub bardziej swojsko czarmonium – ponieważ składa się z kwarku i antykwarku powabnego. Było to na tyle istotne okrycie, ponieważ model kwarków przewidywał tego typu cząstkę (i inne własności). Za to odkrycie, wraz z Burtonem Richterem (jego zespół wykrył cząstkę niezależnie) otrzymał Nagrodę Nobla w 1976 roku. Dodatkowo, Ting jest kierownikiem eksperymentu o nazwie „Magnetyczny Spektrometr Alfa", który korzystając z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bada promieniowanie kosmiczne na niskiej orbicie wokółziemskiej.26 stycznia

01-26.jpg

Tego dnia, w 1911 roku, urodził się Polykarp Kusch, amerykański fizyk niemieckiego pochodzenia. Zajmował się głównie fizyką jądrową. Badał zagadnienia związane rezonansem wiązki molekularnej pod kierownictwem Isidora Isaaca Rabiego. Zauważył wtedy pewne anomalie dotyczące wartości momentu magnetycznego elektronu. Jego dalsze precyzyjne pomiary wykazały różnicę wynoszącą 0,1% od przewidywanych wartości teoretycznych. Może wydaje się to niewiele, ale było to wystarczająco dużo, aby doprowadzić do znaczących zmian w elektrodynamice kwantowej, a za samo wyznaczenie dokładnej wartości momentu magnetycznego elektronu Kusch otrzymał Nagrodę Nobla w 1955 roku.25 stycznia

2501.jpg

Tego dnia, w 1627 roku, urodził się Robert Boyle, brytyjski fizyk i chemik irlandzkiego pochodzenia. Zajmował się badaniem właściwości gazów, prowadząc pionierskie prace jeżeli chodzi o postrzeganie materii i rozwijając jakościową analizę w chemii. Stosując metodę naukową zerwał z filozoficznymi spekulacjami dotyczącymi podstawowych elementów materii, zastępując je eksperymentalną weryfikacją. Efektem tego było sformułowanie definicji pierwiastka, która utorowała drogę do współczesnej wersji tej koncepcji. Sformułował też prawo dotyczące zachowania gazu doskonałego podczas przemiany izobarycznej, nazywane prawem Boyle’a (lub Boyle’a-Mariotte’a)Również tego dnia, w 1736 roku, urodził się Giuseppe Lodovico Lagrangia, włoski matematyk i astronom, znany bardziej jako Joseph Louis Lagrange. Wniósł ogromny wkład w mechanikę nieba i rozwój fizyki teoretycznej. W swoich pracach rozwijał takie działy matematyki jak rachunek prawdopodobieństwa, rachunek wariacyjny i analizę matematyczną. Sformułował zasadę najmniejszego działania oraz wprowadził pojęcie pracy wirtualnej. Napisał także pierwszy podręcznik do mechaniki teoretycznej „Mécanique analytique", na której opierają się późniejsze prace w tej dziedzinie. Jego nazwisko możemy spotkać w punktach libracyjnych nazywanymi punktami Lagrange’a czy funkcjach Langrange’a (lagranżjan). W matematyce znajdziemy go jeszcze częściej 😉

scroll to top