Czas kosmosu – Patronat OgarniamFizyke.pl

czas-kosmosu-1.jpg

Coś dla osób zafascynowanych Wszechświatem, a zwłaszcza jego eksploracją. Dostępna jest już książka „Czas kosmosu” autorstwa Roberta Zubrina, doświadczonego inżyniera astronautyki. Autor w ciekawej – narracyjnej – formie opisuje obecną rewolucję w lotach kosmicznych. Przedstawia potencjał ostatnich osiągnięć astronautyki, przewiduje innowacje i nowe kierunki badań. Książkę mamy przyjemność objąć patronatem. Read more

2 lipca

07-02.jpg

Tego dnia, w 1862 roku, urodził się William Henry Bragg, brytyjski fizyk. Zajmował się krystalografią. Dał podwaliny pod analizę rentgenostrukturalną, a także spektroskopię w tym zakresie promieniowania. Wraz z synem Williamem Lawrencem prowadził pionierskie badania dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, co doprowadziło ich do sformułowania podstawowej zależności pomiędzy długością fali promieniowania a odległością między płaszczyznami kryształu, co nazywamy dziś prawem Braggów (lub wzorem Bragga). Za swój wkład w naukę, obaj panowie otrzymali Nagrodę Nobla w 1915 roku.Również tego dnia, w 1906 roku, urodził się Hans Albrecht Bethe, amerykański fizyk pochodzenia niemieckiego. Zajmował się fizyką jądrową. Brał udział w projekcie Manhattan gdzie badał m.in. fale uderzeniowe, a po wojnie był także kierownikiem wydziału fizyki teoretycznej w Los Alamos. Wyznaczał z powodzeniem przekroje czynne wielu reakcji jądrowych. Opracował również model struktury deuteronu. Sformułował zależność, dzięki której można określić straty energii kinetycznej przechodzącej przez ośrodek materialny naładowanej cząstki (wzór Bethego-Blocha). Wniósł ogromny wkład w zrozumienie nukleosyntezy i procesów wyzwalania energii w gwiazdach – cykl protonowy jest nazywany jego nazwiskiem. Możemy go spotkać także w procesie Bethego–Weizsäckera, czyli cyklu węglowo-azotowo-tlenowym. Za swoje badania otrzymał Nagrodę Nobla w 1967 roku.

1 lipca

07-01.jpg

Tego dnia, w 1742 roku, urodził się Georg Christoph Lichtenberg, niemiecki fizyk. Zajmował się badaniem elektryczności. Skonstruował dość spory elektrofor, dzięki któremu badał wysokonapięciowe wyładowania elektryczne. Zauważył, że podczas tych władowań na powierzchniach izolatorów powstają rozgałęzione wzory, które można przenieść na papier. Wzory te, zostały nazwane figurami Lichtenberga, natomiast zjawisko w którym powstają dało podwaliny pod współczesne ksero 😉30 czerwca

06-30.jpg

Tego dnia, w 1791 roku, urodził się Félix Savart, francuski fizyk. Zajmował się głównie badaniem ruchu drgającego oraz dźwięku, w tym także ludzkiego głosu i słuchu. Jego nazwisko nosi w muzyce jednostka miary interwału, a także specjalne ruchome koło zębate służące do badania granic słyszalności wysokich częstotliwości. Jednak najbardziej jest chyba znany nie z akustyki, lecz z elektromagnetyzmu. Wraz z Jeanem-Baptiste Biotem odkrył prawo, dzięki któremu można określić wartość pola magnetycznego powstającego wokół przewodnika przez który przepływa prąd, co znamy obecnie jako prawo Biota-Savarta.scroll to top