7 lipca

07-07.jpg

Tego dnia, w 1816 roku, urodził się Rudolf Wolf, szwajcarski astronom i matematyk. Zajmował się głównie badaniem plam słonecznych oraz historią astronomii. Wykazał korelację pomiędzy ziemskim magnetyzmem a cyklem aktywności słonecznej oraz dokładniej zbadał cykl powstawania i występowania plam na Słońcu. Sformułował równanie opisujące aktywność słoneczną w zależności od liczby plam, tzw. Liczby Wolfa, co jest stosowane do dziś.6 lipca

07-06.jpg

Tego dnia, w 1913 roku, urodził się Jordan Carson Mark, amerykański matematyk kanadyjskiego pochodzenia. Zajmował się zarówno fizyką cząstek elementarnych jak i zagadnieniami związanymi z hydrodynamiką. Jako wieloletni szef działu teoretycznego w Laboratorium Naukowym w Los Alamos przyczynił się do rozwoju wielu nowych systemów bombowych, w tym do opracowania bomby wodorowej.5 lipca

07-05.jpg

Tego dnia, w 1820 roku, urodził się William Rankine, szkocki inżynier i fizyk. Jeden z twórców współczesnej termodynamiki. Rozwijał zagadnienia związane z ciepłem, silnikami parowymi (cykl Rankine) czy falami uderzeniowymi (warunki Rankinego–Hugoniota). Jest też autorem skali temperatur analogicznej do Kelvina. Zawdzięczamy mu także wprowadzenie pojęcia „energia potencjalna".Również tego dnia, w 1946 roku, urodził się Gerardus ’t Hooft, holenderski fizyk teoretyk. Zajmował się głównie mechaniką kwantową, czarnymi dziurami i próbami kwantowania grawitacji. Wraz z Martinusem Veltmanem, podjął się renormalizacji teorii Yang-Millsa i wykorzystując koncepcję mechanizmu Higgsa wykazał, że spontaniczne naruszenie symetrii cechowania usuwa nieskończoności. Badania te doprowadziły obu panów do otrzymania w 1999 roku Nagrody Nobla. Jest także twórcą zasady holograficznej, a jego nazwisko spotkamy w operatorze i monopolu Hoofta–Polyakova.

4 lipca

07-04.jpg

Tego dnia, w 1868 roku, urodziła się Henrietta Swan Leavitt, amerykańska astronomka. Prowadząc bardzo żmudne badania dotyczące okresowej zmiany jasności cefeid odkryła zależność pomiędzy jasnością a szybkością pulsacji gwiazd tego typu. Umożliwiło to wyznaczenie ich jasności absolutnej, a co za tym idzie również określenie odległości. Dzięki jej odkryciu ostatecznie można było pokazać, że okolice Drogi Mlecznej to nie cały wszechświat oraz że istnieją obiekty, które znajdują się jeszcze dalej. Metoda ta naprowadziła później Edwina Hubble’a do odkrycia ekspansji wszechświata. O samej Leavitt mówi się, że to kobieta, która poszerzyła granice Wszechświata 😉Również tego dnia, w 1911 roku, urodził się Frederick Seitz, amerykański fizyk. Jeden z pionierów fizyki ciała stałego. Robiąc doktorat u Eugena Wignera opracował jedne z pierwszych kwantowych modeli kryształu, a współpraca obu panów doprowadziła do stworzenia koncepcji komórki Wignera-Seitza, która jest podstawowym elementem służącym do opisu sieci krystalicznej. Na swoim koncie ma również wiele prac dotyczących wyjaśnienia właściwości materiałów – od elektroniki po metalurgię.

scroll to top